Studia licencjackie ostatecznie

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA LICENCJACKIE OD 2021 ROKU

STUDIA LICENCJACKIE OD 2021 ROKU

Episteme organizuje bezpłatnie wszystkie rodzaje studiów, także:

WSZYSTKIE MOŻLIWE KIERUNKI

Na uniwersytetach brytyjskich studiuje się wszystkie możliwe kierunki np. biznesowe, filmowe, humanistyczne, informatyczne, politologiczne, artystyczne, aktorskie, biologiczne, inżynierskie, dziennikarskie, muzyczne, architekturę, filologię angielską i inne języki obce, pedagogikę, psychologię, media, prawo, PR, turystykę, matematykę i inne nauki ścisłe etc. Jest nawet niespotykany kierunek w Anglii – Interpreting and Translation Polish English.

Być może z małymi wyjątkami, Episteme organizuje studia i przeniesienia na studia na WSZYSTKICH możliwych kierunkach.

STUDIA BEZ CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO

Większość uniwersytetów brytyjskich wymaga certyfikatu językowego.

Dzięki wieloletniej współpracy z uczelniami, Episteme wynegocjowało, aby kandydaci Episteme z odpowiednimi wynikami z matury, nie musieli zdawać egzaminów językowych. Z naszą pomocą, można więc zostać przyjętym na studia BEZ certyfikatu z języka angielskiego.

Studia bez certyfikatu językowego są też możliwe dla wielu innych osób w odpowiedniej sytuacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy studia bez certyfikatu są możliwe dla Ciebie, najlepiej skontaktować się z Episteme.

PRZYSTĘPNE WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagania wstępne na studia zależą od kierunku i uniwersytetu etc., ale z Episteme są możliwe do zrealizowania.

Szanse przyjęcia są większe, jeżeli można wykazać się dobrymi wynikami. Jednak wbrew powszechnej opinii i z pomocą Episteme, które negocjuje korzystne warunki przyjęcia dla osób z Polski od wielu lat, studia w Wielkiej Brytanii są dostępne nie tylko dla wyróżniających się kandydatów.

W czasie wieloletniej działalności, Episteme napotkało wiele osób, które obawiały się, że nie mają szans na studia w Anglii, a okazało się, że całkowicie niepotrzebnie.

Najlepiej więc, jeśli chcesz się dowiedzieć czy możesz dostać się na studia w Anglii lub masz wątpliwości na ten temat, skontaktować się z nami i poinformujemy czy studia dla Ciebie są możliwe. Czytaj dalej

POŻYCZKA RZĄDOWA NA CZESNE

Całe czesne wymagane przez dany uniwersytet angielski można pokryć biorąc pożyczkę rządową. Tę pożyczkę trzeba będzie spłacać w małych ratach PO UKOŃCZENIU STUDIÓW TYLKO wtedy, jeśli Twoje roczne zarobki brutto przekroczą ustalone progi dochodów czyli:

 

UWAGA: Do niedawna te progi dochodów wynosiły £25 000 brutto rocznie oraz £10 000.

Podwyższenie progów dochodów przez rząd brytyjski jest oczywiście pozytywną zmianą dla absolwentów – lepiej być zobowiązanym do spłaty pożyczki od zarobków powyżej £15 435 niż £10 000 na rok (pracując po ukończeniu studiów w Polsce). Jednak jeśli uzna się za stosowne, oczywiście można zacząć spłacać pożyczkę od niższych zarobków lub spłacić ją całkowicie według własnego indywidualnego uznania.

Zasady spłaty pożyczki są zasadami rządowymi i dotyczą KAŻDEGO UNIWERSYTETU i każdej instytucji edukacji wyższej w Anglii. Czyli jeśli publikowane są gdzieś informacje, że progi dochodów wynoszą £25 000 i £10 000, są to informacje już nieaktualne.

STUDIA MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

Plusem pożyczki na czesne jest to, że za studia nie trzeba płacić ani przed ich rozpoczęciem ani w czasie ich trwania. Nie trzeba więc mieć oszczędności na czesne. Co więcej, jeżeli zarobki nie przekroczą ustalonych progów dochodów (wymienionych powyżej), nie trzeba będzie pożyczki spłacać i studia licencjackie będą bezpłatne.

Dzięki takiej pożyczce, studia są przystępne nie tylko dla tych zamożnych kandydatów, którzy mogą za nie zapłacić z góry. Studia w Anglii są możliwe dla każdego, bez względu na dochody rodziców czy oszczędności i jest to szansa także dla Ciebie.

Więcej informacji na temat pożyczki i jej spłaty: Czytaj dalej

Od początku działalności, bezpłatnie pomagamy w staraniach o pożyczkę i pomoc finansową na studia w Anglii.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz otrzymać więcej informacji na temat pożyczki i WSZELKIEJ POMOCY FINANSOWEJ, najlepiej skontaktować się z Episteme.

PRACA ZAROBKOWA

Na studiach w Anglii jest stosunkowo mało zajęć – około 12-15 h w tygodniu. Studenci zwykle układają sobie zajęcia na 3 dni w tygodniu, dzięki czemu jest dużo czasu na pracę zarobkową. Większość osób pracuje zarobkowo w czasie studiów, wiele osób utrzymuje się z własnej pracy i jest to całkowicie możliwe.

Więcej informacji znajduje się na podstronie: Praca zarobkowa

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na uniwersytetach Episteme

Na wszystkich uczelniach reprezentowanych przez Episteme są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla studentów. Nie są to zajęcia obowiązkowe, ale można się douczać języka (bezpłatnie) w czasie studiów. Nie trzeba więc obawiać się, że poziom języka nie jest odpowiednio dobry, aby studiować w Anglii!

 

STUDIA LICENCJACKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia licencjackie kończą się zwykle uzyskaniem tytułu naukowego Licencjata, najczęściej:

Są także inne tytuły np. LLB (Licencjat Prawa), BEng (Licencjat Inżynierii), BEd (Licencjat Pedagogiki) etc.

Studia licencjackie trwają zwykle 3 lata, ale na niektórych kierunkach studiuje się dłużej. Na przykład, filologie obce kończy się zazwyczaj w ciągu 4 lat, jako że jeden rok spędza się w kraju, którego język się studiuje. Czytaj dalej

 

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie w Wielkiej Brytanii,

skontaktuj się z Episteme.

KONTAKT